Strawberry Bear
Xiangyu che 1
Xiangyu che 2
Xiangyu che
Xiangyu che

Character concept art for Origin: A Fire Star.