Alchemist
Xiangyu che npc
Xiangyu che npc 1
Xiangyu che npc 2

Character concept art for Origin: A Fire Star.